Genové Klíče

“ Ať se tvé srdce rozevře do bezpodmínečné lásky. Ať tvou mysl osvítí nekonečný klid. Ať tvé tělo zalije světlo tvé podstaty.

Ať jsou všichni, kterých se v tomto životě dotkneš svými myšlenkami, slovy a skutky, proměněni vyzařováním tvého ducha.“

Richard Rudd
autor knihy Gene Keys

Genové klíče jsou pozváním na novou cestu životem. Bez ohledu na vnější okolnosti má v sobě každá lidská bytost ukryto něco krásného. Jediným účelem Genových klíčů je vynést tuto krásu na odiv – odhalit vaše vyzařování, zažehnout věčnou jiskru génia, který vás odlišuje od všech ostatních.

Každý člověk v sobě nese jedinečné kombinace kódů, k nimž má také on sám ty pravé klíče. Proces odemykání vyššího smyslu života je momentem, kdy vedení přebírá srdce namísto mysli.

Genové klíče vnikají hluboko do našich nevědomých tendencí a strachů. Důvodem, proč nás ovládá strach a dochází k neustálému vyhýbání nebo přehrávání, je zažitá zkušenost, jak vlastní tak kolektivní. Strach nám v určitý okamžik dovedl zachránit život, nicméně tuto reakci používáme neustále, aniž bychom byli v bezprostředním ohrožení života. Naše původní instinktivní reakce, která je moudrostí našeho těla, byla chytrou myslí ovládnuta. Myslíme si, že nemáme na výběr a chováme se stále stejným způsobem. Pokusy a snahy své přirozené kvality odstranit či změnit však nepomůže. Omítáním a bojem zůstáváme na nízké frekvenci. Stejně tak pocity studu, viny, odporu k instinktivním reakcím těla zatlačují nevědomé postoje ještě hlouběji. Ve chvíli, kdy o svých tendencích a strachu víte, můžete se v situacích rozhodnout pro jiný pohled na věc a tudíž i jinou reakci. Máte na výběr, jste tedy svobodní. Cesta k osvobození vede přes uvědomění, přiznání, přijetí a pochopení, jež se děje pouze v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. Jinými slovy, schopnost s nepříjemnými pocity zůstat a přitom si je uvědomovat, aniž bychom se odpoutali od svého prožívání ve vlastním těle, je branou k rozvinutí potenciálu a zvýšení frekvencí. V té chvíli se objeví dar, který se zde doposud jen skrýval.

Genové Klíče odhalují potenciál ukrytý v lidské DNA a odemykají dveře k sebepoznání

Genové klíče jsou určeny pro ty, kteří touží vystoupit z role oběti a uvědomit si, jakým způsobem tvoří svou realitu. Jsou nadčasovými informacemi. Pro velkou část naší společnosti mohou být nepřijatelné, nicméně pro jedince, kteří cítí volání po svobodě, mohou být velmi cenné. Předpokladem pro vstřebání specifického jazyka Genových klíčů je ochota projít oblastí svých nevědomých strachů. Přímé pohlédnutí do očí těchto strachů vyžaduje odvahu a upřímnost.

Vypracování Hologenetického profilu pomocí Genových klíčů

Při osobní konzultační schůzce Vám velice rád vypracuji, vysvětlím a provedu Vaším osobním profilem. Obdržíte podklady pro samostatnou práci, která povede vaše kroky na cestě do poznání Vašeho nitra.

Dále Vám nabízím konzultace a případné další vedení sekvencemi Vašeho Hologenetického profilu.

Samozřejmostí je i prodej knih z uvedené nabídky na webu. Poskytuji dle telefonické, nebo emailové objednávky po domluvě v rámci dojezdové trasy a nabídky služby LÉTAJÍCÍ MASÉR. Je poskytováno dle domluvy v blízkém okolí měst – Prostějov, Vyškov, Olomouc, Přerov, Kroměříž, Holešov, Hulín, Chropyně, Zlín, Luhačovice, Napajedla, Uherské Hradiště, Morkovice, Ivanovice.