Thajská masáž

Thajská masáž – v Thajsku nazývána NUAD BORAN má velmi dávnou a hlubokou tradici. Své kořeny má v severní Indii asi před 2 500 let př.n.l. Za jejího zakladatele je považován severoindický lékař a učenec Jivaka Kumar Banccha, který byl Buddhovým přítelem. Zároveň byl lékařem tehdejšího krále i celé mnišské obce. Byli mu také připisovány znalosti o léčivé síle bylin a minerálů. Mnoho lidí v Thajsku ho proto uctívá jako otce a zakladatele medicíny a na jeho památku se dodnes konají malé pobožnosti.  Teoretickým základem thajské masáže je nauka o neviditelných energetických liniích, které prochází lidským tělem. V thajské tradici se nazývají seny a je jich velké množství. Seny jsou totožné s meridiány v čínské medicíně nebo s nadis v indické tradici. Pro thajskou tradiční masáž používáme 10 nejdůležitějších senů.

Při thajské tradiční masáži se ošetřuje energetické tělo prostřednictvím energetických linií – senů a prostřednictvím akupresurních bodů, které na nich leží. Dají se takto rozvolnit  energetické blokády, rozproudit stagnující energii, znovunastolit rovnováhu, léčit některá onemocnění nebo mírnit bolest.

Pomalé, rytmické a houpavé pohyby při thajské tradiční masáži navodí u klienta stav hluboké relaxace. Poté nastupují drobná a důsledná protažení, která se stupňují až do jógových pozic.

Každému započetí práce předchází krátká úvodní modlitba či rozjímání, které slouží k dosažení soustředěnosti. Vždy je úvodem pro naladění se na následující práci. Krátká modlitba slouží také pro meditativní zklidnění mysli terapeuta.

 “Nechť ten, koho se dotýkám, je zbaven bolesti a dojde uzdravení.”